Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Přístup na internet

Městská knihovna v Luhačovicích umožňuje přístup na Internet svým registrovaným čtenářům po předložení platného čtenářského průkazu a ostatním zájemcům po přihlášení u knihovnice za těchto podmínek :

 • Přístup na Internet mají pouze osoby starší 15 let. Uživatelům mladším 15 let je přístup na Internet poskytován na základě souhlasu rodičů výhradně v oddělení pro děti.
 • V případě více zájemců o Internet budou mít přednost registrovaní čtenáři knihovny.
 • Jednorázově je uživateli umožněna práce s Internetem maximálně 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
 • Přístup na Internet je možné předem rezervovat.
 • Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů.
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk a spouštět programy stažené z Internetu.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
 • Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Veškeré náklady, které vzniknou Městské knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a návštěvníků a zachovávat základní etické normy.
 • V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovnice knihovny o pomoc a konzultaci.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.

 

Provozní řád pro používání Wi-Fi sítě

 • Provozní řád pro používání Wi-Fi sítě v Městské knihovně Luhačovice
 • Přístup k Wi-Fi je umožněn všem čtenářům a návštěvníkům Městské knihovny Luhačovice zdarma.
 • Síť je dostupná ve všech prostorách knihovny během její otevírací doby.
 • Návštěvník si potřebné údaje pro přihlášení do sítě Wi-Fi může vyzvednout u knihovnice.
 • Připojení je možné prostřednictvím notebooku, tabletu nebo podobného zařízení.
 • Na tuto službu není právní nárok a Městská knihovna Luhačovice neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu, ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 • Městská knihovna Luhačovice není odpovědná za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.
 • Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nekorektního jednání nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je návštěvník povinen uhradit.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat Knihovní řád a Provozní řád internetových pracovišť Městské knihovny Luhačovice a využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami a dbát pokynů knihovnice.
 • Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje komukoliv mimo knihovnu nebo provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k citlivým údajům.
 • Uživatel je povinen při využívání Internetu respektovat právní řád České republiky a soukromí ostatních návštěvníků. Je zakázáno porušování autorských a souvisejících práv, provozování neoprávněných hazardních her, vyhledávání, prohlížení, šíření materiálů s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, propagujících rasismus, násilí nebo podněcujících k užívání drog.
 • Wi-Fi není určena ke stahování nadměrného objemu dat, sledování filmů, ani hraní počítačových her.
 • Vedení Městské knihovny Luhačovice si vyhrazuje právo odejmout přístup ke službám sítě Wi-Fi uživatelům, kteří poruší Knihovní řád, Provozní řád internetových pracovišť a Provozní řád pro používání Wi-Fi sítě v Městské knihovně Luhačovice nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny.
Nahoru